Obszary działania

Obszary to miejsca i aspekty w firmie, na które zwracamy szczególną uwagę. To przez ich zrozumienie i przy wykorzystaniu tych obszarów każdorazowo jesteśmy w stanie budować sukces firmy. Posiadamy umiejętności budowania współpracy i synergii pomiedzy różnymi obszarami. Wymaga to od nas dużego doświadczenia i skupienia przykładanego podczas pracy. Każdy obszar jest inny, niektóre wymagają przeprowadzania ciagłych analiz, inne polegają na oznaczeniu kolejności i priorytetów działania, jeszcze inne opierają się głównie na przestrzeganiu dyscypliny, czy w końcu na umiejętności uważnego słuchania ludzi dookoła.

Niezależnie od specyfiki firmy praktycznie każdy obszar w równym stopniu przyczynia się do sukcesu firmy. Firma zawsze będzie tylko tak doskonała, jak doskonały jest jej najsłabszy element. Niezmiernie istotne jest by nauczyć się dostrzegać równocześnie wspaniały taniec wszystkich najważniejszych obszarów przedsiębiorstwa - ponieważ własnie w takiej perspektywie kryje się najwięcej szans i okazji, z których jako konsultanci nieustannie korzystamy.

Umiejętność pracy z różnymi obszarami, można przyrównać do pracy z różnymi ludźmi - należy dobrze ich poznać, a następnie korzystając z tej wiedzy stworzyć doskonały zespół lub doskonałą firmę z sukcesem wpisanym w jej sposób działania. Jest to dla nas jedno z najważniejszych wyzwań z jakim mierzymy się codziennie od wielu lat.

Ponieżej prezentujemy opis najważniejszych obszarów identyfikowanych przez nas w przedsiębiorstwach. Są to także miejsca, które pokazują nasze kompetencje.


Strategia

Jest to obszar przedsiębiorstwa, w którym aby osiągnąć sukces, należy dokonywać częstych i powtarzalnych badań i analiz. Zajmując się tym obszarem należy nauczyć się liczyć wszystkie czynniki, nawet te na pozór niepoliczalne. Ważne jest umiejętne wdrożenie samodzielnych systemów wspierających budowanie jakości przy podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych i planów rozwojowych. W niektórych przypadkach istotne jest również zbudowanie u kluczowych managerów świadomości i zdolności planowania strategicznego, uwzględniającego wszystkie najważniejsze aspekty działającego przedsiębiorstwa. W zakresie naszej wiedzy i specjalizacji szczególnie wspieramy tworzenie strategi optymalnego rozwoju, jak również strategi marketingowych. Każde zadanie, którego podejmujemy się na tym obszarze realizujemy w perspektywie, która stawia firmę klienta w ścisłym centrum, jak również wszystkie jego potrzeby, doświadczenia i wrażenia przez niego odebrane i zapamiętane.

 


Przepływy

Obszar bezpośrednio wspierający niemal wszystkie wyzwania będące w zakresie obszaru zainteresowania działalnością operacyjną. Najważniejszymi efektami dokonywania prac na tym obszarze jest zwiększenie wydajności, standaryzacja i umiejętność biegłego żonglowania przez managerów wieloma zadaniami jednocześnie. Najczęściej realizowanym zadaniami z tego obszaru są te w obrębie rozwiązań procesowych i projektowych firmy. W odniesieniu do potrzeb firmy stosujemy najprostsze, czyli najskuteczniejsze rozwiązania, przykładem takiego narzędzia w obszarze przepływów są profesjonalnie przygotowane i wdrożone zakresy obowiązków. Konstruowane przez nas przepływy uwzględniają wyłącznie rzeczywiste identyfikowane zdarzenia, które następnie są doskonalone i zapisywane w optymalnych, czytelnych dla przyszłych użytkowników formatach.

 


Ludzie

Najważniejszy obszar z wszystkich, które identyfikujemy w firmach. Jest to także obszar, w którym najciężej jest wypracować zadowalające efekty. Najważniejszym zadaniem jakie stoi przed większością działań realizowanych na tym obszarze jest stworzenie przyjaznego środowiska pracy dla ambitnych i utalentowanych osób. Środowisko, w którym nikt nie marnuje swojego potencjału i palącego zaangażowania w pracę. Charakterystycznym wyróżnikiem naszych działań jest praktyka dostosowywania narzędzi do przyszłego użytkownika, nigdy odwrotnie. Sprawia to, że rozwój pod naszym kierunkiem, wprowadza sprawiedliwe i intuicyjne narzędzia dedykowane niemal każdemu pracownikowi konkretnej organizacji. Budujemy wyrafinowane systemy, w których pracownicy mają sposobność podejmowania decyzji w zakresie swoich nawet wąskich kompetencji a dodatkowo mogą angażować się w doskonalenie, kontrolowanie i rozwijanie obszarów, które znają najlepiej. O takim podejściu decyduje również ich bliskość usytuowania względem danego problemu w organizacji, co przekłada się na przemyślany obraz problemu. W zadaniach realizowanych na tym obszarze, wyraźnie wykraczamy poza standardową rolę HR. Nasze rozwiązania synergicznie nachodzą na inne działy, a także symultanicznie z nimi współpracują. Przykładami są czysto konsultatywne metody jak coaching zespołowy, delayering, czy empowerment – są to rozwiązania, które kształtowały nasz rozwój w kierunku pełnego zrozumienia istoty człowieka w firmie.

 


Edukacja

Obszar edukacji jest strategicznie ważnym wyzwaniem stojącym przed każdą firmą XXI wieku – wieku opartym o wiedzę. Realizując ten obszar nawet w całkowitym oderwaniu od innych działów, ciągle zauważamy wysokie rezultaty. Skupia się przede wszystkim na pozyskiwaniu i wdrażaniu systemów, umożliwiających pozyskiwanie przez wszystkich pracowników firmy wysoko przydatnej wiedzy know-how. Zajmuje się również wymianą i dystrybucją tejże wiedzy w firmach, przy zastosowaniu najróżniejszych celowanych metod edukacji, z których coaching jest tylko jedną z wielu opcji do wyboru. Praca na tym obszarze poza wyżej opisanymi podstawowymi korzyściami, w naszym przypadku, przekłada się również na wiele korzyści pobocznych takich jak: trwała pozytywna zmiana kultury organizacyjnej i ludzkiej mentalności. Ludzie, którzy z nami współpracują zaczynają budować swoją wartość głównie w oparciu o posiadaną wiedzę.

 


Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?